Elsäkerhet - med sunt förnuft kommer man långt


Jordfelsbrytare

En jordfelsbrytare är en billig livförsäkring och ett bra komplement till andra nödvändiga åtgärder i en elinstallation. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om en apparats hölje skulle bli spänningsförande. En jordfelsbrytare för personsäkerhet skall vara märkt med 0,03A eller 30 mA. I alla nya bostäder måste numera alltid en jordfelsbrytare installeras. Bor du i en äldre bostad som saknar jordfelsbrytare har du all anledning att installera en. Det har ingen betydelse vilken typ av elcentral du har i fastigheten, en jordfelsbrytare kan alltid installeras. I vissa installationer är det lag på att jordfelsbrytare installeras. Kontakta oss så berättar vi mer.

Bryter jordfelsbrytaren strömmen när du trycker på provknappen?

Då fungerar den som den ska. Om den inte bryter strömmen så är något fel och behöver åtgärdas omedelbart, kontakta då oss. Är jordfelsbrytaren portabel, återlämna den till butiken eller lämna den till elåtervinning. Slår jordfelsbrytaren ifrån omedelbart efter återställning, utan att du vet orsaken? Skruva ur alla proppar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå på jordfelsbrytaren och skruva sedan i propparna en efter en, eller vippa tillbaka automatsäkringarna en i taget. Om du ändå inte hittar orsaken, kontakta då oss, så vi kan åtgärda felet. Det är viktigt att jordfelsbrytaren provas regelbundet. Följ då tillverkarens anvisningar.

Barn och Elsäkerhet

Det finns många saker i ett hem som kan vara farliga för små barn. Elinstallationer och elapparater i hemmen är utformade med tanke på vuxna människors användning. Ibland kan barn ha egna idéer om vad exempelvis eluttag och sladdar kan användas till. Här följer därför några tips på hur du kan göra ditt hem elsäkert också för dina barn.

Se till att dina eluttag är petskyddade!

Eluttag ska ha inbyggda petskydd. I äldre anläggningar förekommer eluttag utan petskydd, dessa bör bytas till nyare modell med inbyggt petskydd. Även uttag med inbyggt petskydd kan med fördel förses med täckplattor över kontakthylsorna när de inte används, så att det inte går att komma i beröring med strömmen. Skaffa gärna kontaktskydd som låses fast och hindrar barn att komma åt outnyttjade vägguttag. Tänk också på att kontaktskydda grenuttag och uttag på förlängningssladdar. Barnskydd finns att köpa på t.ex. möbelvaruhus, byggvaruhus samt elbutiker och brukar inte vara särskilt dyra.

Undvik sladdhärvor på golvet!

Sladdar som ringlar över golvet kan bli oemotståndliga men farliga leksaker. Om isoleringen runtom sladden skadas, till exempel genom att den kläms under en dörr, ett barn klipper i den eller att ett sällskapsdjur gnager bort skyddet, förvandlas sladden snabbt från leksak till dödsfälla. En sladd som delvis slitits loss ur en stickkontakt eller apparat är också farlig.

Gör spisen mindre farlig!

Spisen, och det som sker där, brukar locka till sig små barns uppmärksamhet. De flesta moderna spisar är barnsäkrade med vredspärr (så att ett barn inte kan få igång spisen), tippskydd, spärr på ugnsluckan och kastrullskydd. Var noga och använd dessa skydd! Komplettera gärna med en timer eller ett överhettningsskydd ifall du ändå känner oro ifall att barnet i ett obevakat ögonblick ändå skulle lyckas sätta på spisens plattor.

Lämna aldrig lösa sladdar i vägguttaget!

Kvarlämnade sladdar anslutna till vägguttaget blir lätt farliga föremål för barns nyfikenhet. Det gäller även motorvärmarsladden som bör förvaras i bilen och inte bli hängande kvar i uttaget.

Undvik elapparater i barnrummet!

Tänk efter! Vad kan vara lockande för ditt barn? Och var försiktig med att placera elapparater i barnrummet.

Placera sänglampan säkert!

Tänk på att montera sänglampor och sladdar så att barnet inte kan riva ner dem i sömnen eller under lek.

Installera jordfelsbrytare!

Jordfelsbrytaren ger ett bra extra skydd mot elolyckor. Om det uppstår ett fel på en strömförande sladd eller en apparat, bryts strömmen på bråkdelen av en sekund. Jordfelsbrytaren skyddar dock inte alltid, om ditt barn t.ex. skulle sticka in föremål i vägguttagets båda hål kan olyckan ändå vara framme, (se ovan hur du skyddar dig mot detta).

Undvik lampor som ser ut som leksaker!

När du inreder ditt barns sovrum, undvik lampor som inbjuder till lek, detta gäller även så kallade nattlampor som sitter direkt i eluttaget. Lampor som ser ut som sagofigurer eller djur bör stå så att barnet inte når dem.

Lär barnet elvett!

Elsäkerheten är livsviktig och kunskapen om den måste hela tiden föras ut till nya generationer elanvändare. Lär därför ditt barn tidigt att respektera elen och dess faror.

Enkla eltips för hemmet...

 • 1

  När det åskar...

  Du kan själv enkelt skydda dina apparater och dig själv mot åska, läs mer här.

 • 2

  Har du rätt säkring?

  Säkringar fyller flera funktioner och det är viktigt att man har rätt säkring installerad.

 • 3

  Belysning är mer än bara ljuskällan

  Bra belysning kan förändra ett helt rum. Lär dig mer om belysning här.

Läs mer...

Välkända varumärken

Välkända varumärken

NOELCO arbetar enbart med välkända och etablerade varumärken som delar våra värderingar om säkerhet och kvalitet genom hela kedjan. Från tillverkning till färdig installation.

Vi tänker på miljön

Vi tänker på miljön

Noelco har som mål att vara medvetna och i högsta grad delaktiga i att minska företagets och kunders miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har Noelco möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Läs mer...

NOELCO AB . ÅKERBYVÄGEN 278 . 187 38 TÄBY . 070-5791152