Tjänster - NOELCO erbjuder mer än bara elinstallation

NOELCO utför en mängd olika tjänster inom elrelaterade arbeten. Såväl installationer som rena konsultuppdrag till både privatpersoner och företag. Här finner ni en sammanställning av en del av allt det vi kan erbjuda. Tveka inte att kontakta oss för mer information.


Belysning

Vi designar och projekterar nybyggnationer och ROT uppdrag för att uppfylla dina behov av ljus. Vi hjälper dig gärna med att skapa och skräddarsy din belysningsanläggning både inomhus och utomhus. Kanske funderar du på att ljussätta ett kök, badrum, vardagsrum eller hall? Eller går funderingarna mot ny gatubelysning eller annan utomhusbelysning? Det kan handla om att belysa en väg, ljussätta lokaler, dekorera en fasad eller öka tryggheten i en park. Vi utför även själva installationen och montaget.

Energieffektivisering privat och för företag

Det finns mycket som drar energi i ett hem. Och därmed mycket att spara. En hel del går att göra utan att det behöver vara krångligt eller dyrt. Vi hjälper dig gärna. Energi kostar pengar och påverkar miljön, det känner vi alla till. Många privata hushåll och företag kan minska sin energianvändning betydligt genom effektivare system och processer t.ex. belysning, elvärme mm. Noelco kan hjälpa till från inventering och analys till utförande av åtgärder. Vi tar ett helhetsgrepp om hushållets eller företagets energianvändning och ger konkreta förslag på åtgärder för att minska förbrukningen. Med våra skickliga servicetekniker kan vi även utföra åtgärderna åt dig.

Erbjudandet

Tillsammans med dig lägger vi upp en långsiktig strategi för minskad energiförbrukning och därmed även minskade kostnader och miljöpåverkan. Sedan hjälper vi dig att verkställa den. Vi arbetar sedan i fyra steg – inventering, analys, genomförande och uppföljning. Vi erbjuder även enskilda konsulttjänster som support vid upphandling och installation.

Oberoende och långsiktig partner

Med Noelco som samarbetspartner får du en samlad och bred kompetens. Vi är oberoende vad gäller system- och komponentleverantörer och kan jobba med alla märken på marknaden. Målet är att vara en långsiktig partner för att skapa det bästa och mest varaktiga resultat.

Engagerar företagets personal

Förutom att arbeta med tekniska lösningar arbetar vi även nära med ditt företags personal och engagerar dem i genomförandefasen. För att nå full besparingspotential krävs ibland att medarbetarna har motivation och kunskap för att minska energianvändningen.

Enkla eltips för hemmet...

 • 1

  När det åskar...

  Du kan själv enkelt skydda dina apparater och dig själv mot åska, läs mer här.

 • 2

  Har du rätt säkring?

  Säkringar fyller flera funktioner och det är viktigt att man har rätt säkring installerad.

 • 3

  Belysning är mer än bara ljuskällan

  Bra belysning kan förändra ett helt rum. Lär dig mer om belysning här.

Läs mer...

Välkända varumärken

Välkända varumärken

NOELCO arbetar enbart med välkända och etablerade varumärken som delar våra värderingar om säkerhet och kvalitet genom hela kedjan. Från tillverkning till färdig installation.

Vi tänker på miljön

Vi tänker på miljön

Noelco har som mål att vara medvetna och i högsta grad delaktiga i att minska företagets och kunders miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har Noelco möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Läs mer...

NOELCO AB . ÅKERBYVÄGEN 278 . 187 38 TÄBY . 070-5791152